Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Terindah Dalam Bahasa Jawa

Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa kagem…….. Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.
 • Sugeng Tanggap Warsa Dumateng…. Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.
 • Nderek ngaturaken sugeng tanggap warso dumateng Ibu/bapak. Mugi tansah pinaringan sehat soho kaberkahan deneng Gusti Allah.
 • Sugeng tanggap warso kagem……, mugi Alloh swt mengalirkan kanugerahan ingkang wilujeng, tentunya adalah dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan akhirat.
 • Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.
 • Sugeng tanggap warsa cah ayu…. ing sambekala dilambari bungahing ati ayo dedongo, Mugi tansah pinaringan sih rahmatipun Gusti.
 • Hangaturaken sugeng tanggap warsa.. Mugi – mugi Gusti Ingkang Kinasih saget nyembadani punopo ingkang dados gegayuhanipun, tansah pinaringan wilujeng, ayu hayu rahayu.
 • Sugeng tanggap warso kagem … mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodadri khayangan
 • Sugeng tumbuk warsa, mugi tansah pinaringan karahayon saking Guti Allah Ingkang Maha Agung.
 • Sugeng tanggap warsa…Mugi-mugi tansah pinaringan berkahing Pengeran
 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa Ingkang Kaping Kalih, Mugi Tansah Pinaringan Rahayu Kagem Sedulur.
 • Sugeng tanggap warsa…..doaku selalu menyertaimu tambah ayu lan lemu soyo pinter lan duwur n tetep tresno aku tekan ajal tekoSlamet Ulang Tahun, muga-muga tinambahe umurmu dibarengi tinambahe becike atimulan mantepe kadewasanmu.
 • Ngaturaken sugeng tanggap warsa, mugi tansah pinaringan rahayu, lan barokah saking Gusti Alloh, amin

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s