Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Dalam Bahasa Jawa

Kalimat Ucapan Selamat Ulang Tahun Bahasa Jawa

 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa kagem…….. Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.
 • Sugeng Tanggap Warsa Dumateng…. Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.
 • Nderek ngaturaken sugeng tanggap warso dumateng Ibu/bapak. Mugi tansah pinaringan sehat soho kaberkahan deneng Gusti Allah.
 • Sugeng tanggap warso kagem……, mugi Alloh swt mengalirkan kanugerahan ingkang wilujeng, tentunya adalah dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan akhirat.
 • Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.
 • Sugeng tanggap warsa cah ayu…. ing sambekala dilambari bungahing ati ayo dedongo, Mugi tansah pinaringan sih rahmatipun Gusti.
 • Hangaturaken sugeng tanggap warsa.. Mugi – mugi Gusti Ingkang Kinasih saget nyembadani punopo ingkang dados gegayuhanipun, tansah pinaringan wilujeng, ayu hayu rahayu.

 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsakagem…….. Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT.
 • Sugeng Tanggap Warsa Dumateng…. Mugi Gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, Mugi Gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.
 • Nderek ngaturaken sugeng tanggap warso dumateng Ibu/bapak. Mugi tansah pinaringan sehat soho kaberkahan deneng Gusti Allah.
 • Sugeng tanggap warso kagem……, mugi Alloh swt mengalirkan kanugerahan ingkang wilujeng, tentunya adalah dimudahkan dalam segala urusan di dunia dan akhirat.
 • Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.
 • Sugeng tanggap warsa cah ayu…. ing sambekala dilambari bungahing ati ayo dedongo, Mugi tansah pinaringan sih rahmatipun Gusti.
 • Hangaturaken sugeng tanggap warsa.. Mugi – mugi Gusti Ingkang Kinasih saget nyembadani punopo ingkang dados gegayuhanipun, tansah pinaringan wilujeng, ayu hayu rahayu.
 • Sugeng tanggap warso kagem … mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodadri khayangan
 • Sugeng tumbuk warsa, mugi tansah pinaringan karahayon saking Guti Allah Ingkang Maha Agung.
 • Sugeng tanggap warsa…Mugi-mugi tansah pinaringan berkahing Pengeran
 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa Ingkang Kaping Kalih, Mugi Tansah Pinaringan Rahayu Kagem Sedulur.
 • Sugeng tanggap warsa Ngayogyakarta.
 • Sugeng tanggap warsa…..doaku selalu menyertaimu tambah ayu lan lemu soyo pinter lan duwur n tetep tresno aku tekan ajal teko
 • Sugeng tanggap warso kagem … mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodadri khayangan
 • Sugeng tumbuk warsa, mugi tansah pinaringan karahayon saking Guti Allah Ingkang Maha Agung.
 • Sugeng tanggap warsa…Mugi-mugi tansah pinaringan berkahing Pengeran
 • Ngaturaken Sugeng Tanggap Warsa Ingkang Kaping Kalih, Mugi Tansah Pinaringan Rahayu Kagem Sedulur.
 • Sugeng tanggap warsa…..doaku selalu menyertaimu tambah ayu lan lemu soyo pinter lan duwur n tetep tresno aku tekan ajal tekoSlamet Ulang Tahun, muga-muga tinambahe umurmu dibarengi tinambahe becike atimulan mantepe kadewasanmu.
 • Ngaturaken sugeng tanggap warsa, mugi tansah pinaringan rahayu, lan barokah saking Gusti Alloh, amin
 • Ngaturaken sugeng tanggap warsa kagem…….. Mugio panjenengan pinaringan wilujeng selamet lan lumebering rejeki kaliyan pinaringan kasihatan dening ingkang murbeng dumadi, allah swt.
 • Sugeng tanggap warsa dumateng…. Mugi gusti paring panjang yuswo ingkang barokah, mugi gusti tansah midangetaken pandonga (bapak/ibu dll), paring bagas kasarasan lan katentreman.
 • Sugeng tanggap warsa nggih para sedherek (jika lebih dari 1 orang), mugi tansah binerkahan, kaparingan panjang yuswa, lan rejeki ingkang murwat.
 • Sugeng tanggap warso kagem … mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras lan rahayu, tansah slamet kalis ing sambikolo, monggo dipu aturi dahar bancakaan saking poro widodari khayangan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s